Welkom bij fysiekebelastingbeoordelen.tno.nl!

Op deze site vindt u vier beoordelingsinstrumenten om de risico’s van fysieke belasting op het werk zelf te kunnen beoordelen. U kunt direct naar één van de instrumenten gaan.

Checklist fysieke belasting (CFB)

Met de checklist fysieke belasting kan een eerste risico-inventarisatie uitgevoerd worden voor mogelijke risico’s van alle soorten fysieke belasting. De resultaten geven een overzicht van de aanwezige risico’s bij de beoordeelde taak.
Meer informatie

Start direct met de checklist >>

Hand arm risicobeoordelings methode (HARM)

HARM geeft u inzicht in de risico’s door hand- armtaken. In 6 stappen bepaalt u per taak het risico op arm-, nek- of schouderklachten. In de resultaten wordt aangegeven in welke mate de aanwezige risicofactoren bijdragen aan het totale risico.
Meer informatie

Start direct met HARM >>

Werkhoudingeninstrument (WHI)

Het WHI kan ingezet worden om te bepalen of er risico’s aanwezig zijn door ongunstige werkhoudingen. De resultaten van het WHI geven u inzicht of, en zo ja bij welke specifieke houdingen dit het geval is.
Meer informatie

Start direct met WHI >>

Duw en trek check (DUTCH)

De Duw en Trek Check (DUTCH) is een methode om de fysieke belasting te bepalen, die optreedt bij het uitvoeren van bij duw- en trektaken. Het instrument is relatief eenvoudig toe te passen, er zijn geen krachtmetingen nodig.
Meer informatie

Start direct met DUTCH >>

Checklist BAS, Beter Achter je Schermen

Met de checklist Beter Achter je Schermen (BAS) kunt u nagaan of u uw werkzaamheden achter een beeldscherm op een gezonde manier doet. De resultaten geven aanwezige risico’s en verbeterpunten voor uw situatie.
Meer informatie

Start direct met Checklist BAS >>


Meer informatie over fysieke belasting

Op donderdag 16 juni vond de tweede Pay It Forward bijeenkomst van dit jaar plaats, bij Binder Groenprojecten te Poortugaal. Binder Groenprojecten is een innovatieve hovenier. In 2015 won het bedrijf de Gezond en Vitaal Werken Prijs van Stigas. Binder heeft circa 50 medewerkers en is gespecialiseerd in het aanleggen van nieuwbouwtuinen, het renoveren van bestaande tuinen en het onderhoud van openbaar groen. Werk waarbij fysieke belasting komt kijken. Lees hier het volledige verslag >>

1 november: Bijeenkomst Duurzaam Fysiek Werk: Kan het niet anders?

Fysieke belasting is naast psychosociale arbeidsbelasting de belangrijkste oorzaak van beroepsziekten en verzuim. Fysieke, of lichamelijke, belasting vormt daarmee een belemmering voor een duurzame gezonde en productieve inzet van medewerker. Naast persoonlijke gevolgen zorgt dit voor extra verzuimkosten die oplopen tot 800 miljoen euro per jaar.

Login    |    Disclaimer    |   Privacy statement    |   © 2017 TNO